DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA CHORÓB INFEKCYJNYCH GOŁĘBI
(4-etapowa procedura diagnostyczna wraz z propozycją postępowania profilaktyczno-terapeutycznego)


1. Opis przypadku i przyjęcie zgłoszenia

 • wywiad z hodowcą
 • ustalenie rodzaju i liczby prób

2. Pobranie i transport materiału

 • jałowy pojemnik (kałomocz, woda, karma, zeskrobina, pióra)
 • wymazówka (wymaz z wola, kloaki, oka, rany)
 • podłoże transportowo-wzrostowe (wymaz)

3. Rodzaj badania mikrobiologicznego

 • posiew tlenowy lub beztlenowy materiału klinicznego
 • badanie czystości mikrobiologicznej gołębnika
 • badanie jakości mikrobiologicznej wody i karmy
 • badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella spp.
 • badanie post mortem
 • weryfikacja skuteczności przebytej antybiotykoterapii

4. Wynik badania mikrobiologicznego

 • potwierdzenie lub wykluczenie czynnika zakaźnego
 • ustalenie przynależności taksonomicznej (rodzaj lub gatunek mikroorganizmu)
 • propozycja alternatywnego postępowania profilaktyczno-terapeutycznego (w przypadku niepowodzenia stosowania standardowych środków i metod dezynfekcyjnych oraz antybiotykoterapii)

Istnieje możliwość opracowania nowatorskiej w skali światowej, zindywidualizowanej metody eradykacji (usunięcia) patogenów bakteryjnych gołębi opartej w całości na systemach biologicznych – 100% bezpieczeństwo. Współpraca w zakresie opracowywania alternatywnych systemów eradykacji patogenów bakteryjnych gołębi – PhageArmour Sp. z o.o.