Przygotowanie materiału biologicznego


KREW*

W badaniach preferujemy to źródło DNA, ma to odzwierciedlenie w niższej cenie usługi. Pobranie krwi jest stosunkowo łatwą czynnością, najlepiej poprosić o to zaprzyjaźnionego lekarza lub technika weterynarii. Przed zaplanowanym pobraniem krwi prosimy o kontakt z firmą AGENE, wyślemy na adres Zleceniodawcy, w cenie zamówionych badań (brak dodatkowych kosztów), odpowiednie probówki na krew, igły oraz statyw do ustawienia probówek. Sugerujemy pobranie zaledwie kilku kropli krwi, najlepiej z nogi gołębia (0,1-0,2 ml).

PIÓRA

Jest to alternatywne źródło do izolacji DNA, obarczone tą wadą, że wydajność izolacji jest znacznie niższa niż w przypadku krwi. Na adres Zleceniodawcy wysyłamy odpowiednie torebki strunowe z polem do opisu (brak dodatkowych kosztów), w których należy umieścić pióra od jednego osobnika (najlepiej dwa pióra z ogona), zamknąć szczelnie po pobraniu, a następnie wpisać numer gołębia na polu przeznaczonym do opisu. 


* przy dużych projektach możliwe pobranie krwi w cenie usługi przez zespół AGENE; dojazd w cenie paliwa

Dane kontaktowe:
604-254-922 – w godzinach 14-21
dybus@agene.pl
a.dybus@wp.pl

Adres do wysyłki:
Andrzej Dybus
Pokoju 49 b
71-739 Szczecin