Firma AGENE Sp. z o.o. powstała na bazie 20-letniego doświadczenia współwłaściciela firmy w badaniach naukowych z zakresu genetyki molekularnej. Istotnym elementem w pracy zawodowej współtwórcy firmy AGENE było połączenie pasji, czyli hodowli gołębi pocztowych, z nauką – m.in. pionierskimi badaniami genetycznymi gołębi, czego wymiernymi efektami były rozprawa habilitacyjna, współautorstwo w ponad 20 oryginalnych publikacjach naukowych, popularno-naukowych, komunikatach na konferencjach naukowych, prelekcjach dla hodowców wygłaszanych na wystawach czy targach gołębi. 

Odkryte różnice w sekwencjach genów stwarzają możliwości doskonalenia gołębi pocztowych także (dodatkowo) w oparciu o tzw. markery genetyczne (DNA). W przypadku co najmniej dwóch genów, LDHA i DRD4, ich zmienność wydaje się mieć korzystny wpływ na wydolność lotową gołębi. Wzbudziło to natychmiastowe zainteresowanie ze strony kilku zagranicznych firm oferujących komercyjne testy DNA i bardzo szybkie pojawienie się płatnych testów diagnostycznych dla genów LDHA i DRD4 u gołębi pocztowych.


Inną korzyścią, którą stwarzają badania genetyczne jest możliwość wczesnego ustalenia płci młodych gołębi (100% trafność), co dla hodowców lotujących wyłącznie samcami lub samicami może mieć kapitalne znaczenie przy odchowie młodych gołębi i pozostawianie do lotów wyłącznie osobników o preferowanej płci. Test taki może być także cenną informacją przy sprzedaży/nabywaniu bardzo młodych gołębi na aukcjach, gdyż bardzo często, zwłaszcza nabywcy, są zainteresowani zakupem osobnika określonej płci.


Mając pełną świadomość, że ceny komercyjnych testów DNA w firmach zachodnioeuropejskich (55-65 euro za gołębia – pakiet LDHA/DRD4) są dość wysokie, firma AGENE zaproponowała w swojej ofercie testy DNA (wyłącznie na rynku polskim), mogące być atrakcyjną alternatywą w stosunku do oferty firm zachodnioeuropejskich.

Od 1 lipca 2018 firma AGENE rozszerza swoją działalność – do współpracy zaprosiliśmy Dr hab. Pawła Nawrotka, specjalistę z zakresu Mikrobiologii. W ofercie proponujemy podstawowe badania mikrobiologiczne, natomiast w szczególnie trudnych przypadkach – nowatorską w skali światowej terapię celowaną w antybiotykooporne szczepy bakteryjne, które w wielu hodowlach gołębi, z uwagi na “profilaktyczne” stosowanie antybiotyków, stanowią duży problem. Więcej informacji w zakładce Mikrobiologia.


Zapraszam do współpracy,

Dr hab. Andrzej Dybus
AGENE